Het chakrasysteem en onze leeftijd en ontwikkelingsfase
15 april 2021 
4 min. leestijd

Het chakrasysteem en onze leeftijd en ontwikkelingsfase

Onze Leeftijd en het Chakrasysteem.

Tot 1 jaar oud (wortel/wortel)
De wortelchakra wordt geassocieerd met veiligheid, wotelchakra familie, geaard zijn. Onze primaire instincten en onze meer aardse gedachten en handelingen horen er allemaal bij.

In ons eerste jaar in dit leven beginnen we aan de wortelcyclus en het eerste jaar wordt ook gekenmerkt door de wortelchakra. Deze tijd is eigenlijk onze eerste kennismaking met het leven, we moeten even wennen aan deze planeet, geen wonder dus dat dit sterk te maken heeft met angst en aardse gevoelens.

Sacraal chakra tot 2 jaar oud (wortel/sacraal)
Vanaf je eerste verjaardag zit je nog steeds in de wortelcyclus, dus met de focus op aardse zaken, maar we beginnen gevoelens te ontwikkelen, want dit jaar is verbonden met het sacraal chakra.

Dit chakra is helemaal van de seksualiteit, de creativiteit en van de emoties. We zijn op deze leeftijd sterk gehecht aan onze naasten en we beginnen onze voorkeuren, en afkeuren, te ontwikkelen.

Solar plexus chakra of Zonnevlecht chakra
Tot 3 jaar oud (wortel/solar plexus): dit jaar zijn we nog steeds in de wortelchakra cyclus, met een solar plexus-accent. Dit chakra gaat over ons ego, onze opvatting van onszelf, en over hoe we in onze omgeving staan. In dit jaar leren we, terwijl we de buitenwereld leren kennen, wie we zijn in onze verhouding met anderen.

Tot 4 jaar oud (wortel/hart)
Nog steeds bevinden we ons in de wortelchakra cyclus, hart chakra maar we gaan het hartchakra-jaar in. Onze hartchakra’s zijn van de liefde en de verbinding, en dan met onszelf zowel als met anderen.

Als de balans zoek is in dit chakra, kan het hart overstromen of juist te bang zijn om lief te hebben, maar als er balans in het hart(chakra) is, stralen we van liefde en verbondenheid. In deze fase leren we hoe we verbonden zijn met de aarde en raken we ermee vertrouwd; we gaan nog meer uiting geven aan de liefde die we voelen voor onze familieleden en vrienden. We ontwikkelen ons op sociaal gebied nog meer als we naar de kleuterschool en naschoolse opvang gaan.

Keel chakra
Tot 5 jaar oud (wortel/keel): in deze fase van de wortelchakra cyclus komen we in het ‘keeljaar’. Het keelchakra, dan gaat het over communicatie en onze mogelijkheid uit te drukken wat we voelen, maar ook over het ontwikkelen van een gezonde balans tussen praten en luisteren. Vanaf 5 jaar is er schoolplicht, kinderen zijn op dat moment al weer wat beter in staat dingen onder woorden te brengen en ze praten, vaak, ook meer.

3e oog chakra
Tot 6 jaar oud (wortel/derde oog): in ons zesde levensjaar, binnen de wortelchakra cyclus is dit het jaar van het derde oog, houden we ons meer bezig met intuïtie, met de pijnappelklier en met kritisch denken. We beginnen onze eigen mening te vormen en zijn beter in staat onze kennis en gedachten op anderen over te brengen, ook omdat we dingen zelf beter beginnen te begrijpen.

Kruin chakra
Tot 7 jaar oud (wortel/kruin): het laatste jaar van de wortelchakra cyclus, en het jaar van de kruinchakra. De kruinchakra zorgt voor de verbintenis tussen onze spiritualiteit en de rest van de wereld. Hiermee wordt ons bewustzijn aan het collectieve verbonden. Op deze leeftijd beginnen kinderen nieuwsgierig(er) te worden naar de wereld om zich heen, en naar het grote onbekende en naar mysterieuze zaken.

Zoals je ziet, heeft de zevenjaarscyclus een algemeen thema, in de eerste zeven jaar dus de thematiek van het wortelchakra, met daarin voor elk jaar een eigen thema. Nu je wat beter weet hoe de cycli werken, kun je lezen hoe de volgende cycli er ongeveer uitzien, en hoe ze zich verhouden tot onze ontwikkelingsfases.

Van 7 tot 13 (sacraal chakra): tijdens deze cyclus komen we in de sacraal chakra, sacraal chakra en daar gaat het over seksualiteit, creativiteit en over het voelen van onze emoties, en daar uitdrukking aan weten te geven. In deze ontwikkelingsfase ontdekken we onze seksualiteit, veelal worden we ook voor het eerst verliefd in deze fase.

Meisjes worden voor het eerst ongesteld in deze periode. Jongens en meisjes begrijpen hun eigen seksualiteit beter, ze leren hoe voortplanting werkt. Veel kinderen krijgen hun eerste vriendje of vriendinnetje en ze beginnen inzicht te krijgen in de verschillen tussen jongens en meisjes.

Van 14 tot 20 (solar plexus chakra): deze cyclus wordt beheerst door het solar zonnevlechtchakra plexus chakra, ook wel navelchakra genoemd, dus de nadruk ligt nu op hoe we onszelf ervaren, als ziel en als mens.

Veel tieners ervaren angsten, worden misschien wat egoïstischer of trekken zich terug, terwijl ze zichzelf beter leren kennen. We hebben wat meer afstand in hoe we ons definiëren ten aanzien van andere mensen en in hoe onze persoonlijkheid invloed heeft op onze relaties en op ons wereldbeeld. Vaak ontwikkelen jongeren in deze fase hun grote dromen en hopen; in deze fase komen we nader tot wat we van het leven willen en tot ons doel op aarde (of wat we zelf denken dat dat zou kunnen zijn).

Van 21 tot 27 (hartchakra): in de hartchakra cyclus is het thema liefde, liefde voor Hartchakra onszelf en voor anderen. Je zou maar zo je levenspartner in deze fase kunnen ontmoeten, temeer daar ook de samenleving er druk op legt in deze periode van je leven te trouwen.

Oók in deze fase: mensen kijken eens bij zichzelf binnen en leren zichzelf meer te waarderen, en die liefde kunnen ze vervolgens ook naar buiten richten, in hun relaties, naar het leven zelf en voor alle mensen. Velen bedenken in deze periode hoe ze hun stempel op de wereld willen zetten, tenslotte hebben ze nu meer waardering voor de aarde en de mensheid.

Van 28 tot 34 (keelchakra): in de keelchakra cyclus zijn wij onderhevig aan de Keelchakra of communicatiecentrum keelchakra, dus het thema is communicatie. Het is in deze fase dat veel mensen hun eigen stem vinden en de rust ervaren om zichzelf te zijn. Hierdoor kunnen ze zich veel vrijer uiten. Velen vinden hun levensmissie in deze periode, of ze beginnen hem al aan te scherpen, ze kunnen nu ook veel beter communiceren wat ze willen.

Van 35 tot 41 (derde-oogchakra): zo rond hun veertigste Derde oog chakra, innerlijk oog of commandocentrum belanden mensen in hun derde-oogchakra cyclus, met als thematiek intuïtie, wijsheid en het bundelen van vergaarde kennis.

Mensen krijgen plotselinge inzichten of zijn opeens veel beter in staat hun opgedane levenservaring te begrijpen en productief in te zetten. Er zijn er ook heel wat met een gebrek aan balans in deze chakra die dan helemaal opgaan in hun geloof of visies zodat ze hun leven daardoor laten leiden.

Van 42 tot 48 (kruinchakra): de laatste cyclus is die van de kruinchakra, dat is die van Kruin- of Kroonchakra de spirituele ontwaking, het collectieve bewustzijn, en van onze spirituele verbinding met alles en iedereen in de schepping. In deze tijd beginnen veel mensen angst te ontwikkelen voor het onbekende, of voor Het Grote Onbekende, de dood. Dat duidt erop dat ze een blokkade in hun kruinchakra hebben. Ook in deze fase: een toegenomen interesse in spiritualiteit en in de verbondenheid van de wereld. Veel mannen en vrouwen proberen in deze periode de Grote Vragen te beantwoorden. De buitenwacht ziet dit als een midlife crisis.

Zonnevlecht Online biedt een thuiscursus Chakra massage aan.
Meer info lees je HIER.

Pauline Trum
Zonnevlecht Online

Over de schrijver