Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ieder bedrijf heeft voorwaarden. Dit zijn die van ons.

Algemene voorwaarden aankoop e-learning Zonnevlecht Opleidingen. 


Artikel 1: Inleiding

Definities:

Zonnevlecht Opleidingen, als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18071362.

Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Zonnevlecht Opleidingen, zoals maar niet beperkt tot: online programma’s en trainingen, live bijeenkomsten, coaching(trajecten), cursussen, trainingen en events.

BTW nr: NL001785999B49


Contactgegevens:
Adres: Nijverheidstraat 23, 4261 TK Wijk en Aalburg
E-mail: info@zonnevlechtopleidingen.nl


Artikel 2: E-learning betaalt u gelijk online waardoor u snel en makkelijk thuis kan beginnen met leren. Er geldt daardoor geen annulering- of herroepingsrecht bij e-learnings. Eenmaal aangeschaft kunt u zo'n training dus niet annuleren en het geld terugkrijgen.
Dit komt omdat de inhoud al getoond is, en u via de community al van start bent gegaan met de cursus.

In alle andere gevallen, als u zich inschrijft voor een studie of cursus, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de opleider. Zonnevlecht Opleidingen hanteert de wettelijke termijn van 14 dagen om te annuleren of te herroepen. In de algemene voorwaarden op onze website (www.zonnevlechtopleidingen.nl) leest u ons annuleringsbeleid. 


Artikel 3: Aansprakelijkheid.
Zonnevlecht Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Zonnevlecht Opleidingen niet aansprakelijk voor het niet correct uitvoeren van de informatie in de thuiscursussen, online trainingen. Zonnevlecht Opleidingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Door de aankoop wordt Zonnevlecht Opleidingen gevrijwaard voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.


Artikel 4: Auteursrechten.
4.1 Alle rechten van het door Zonnevlecht Opleidingen verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Zonnevlecht Opleidingen, voorzover deze rechten niet bij anderen berusten.

4.2 Zonder schriftelijk toestemming van Zonnevlecht Opleidingen is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Zonnevlecht Opleidingen worden verzorgd.

Zonnevlecht Opleidingen
september 2020


Artikel 5: Kortingscode.

Bij het vergeten van het vermelden van een kortingscode bij de aankoop van een actiecursus of algemene actie van Zonnevlecht Opleidingen en Zonnevlecht Online is het niet mogelijk om, na aankoop, de misgelopen korting te crediteren.


Artikel 6: Onbeperkte toegang online cursussen. 

Na aankoop van een online training van Zonnevlecht Online heb je onbeperkte toegang tot het lesmateriaal. Bij wijziging in de bedrijfsvoering zal het online lesmateriaal op de online community van Zonnevlecht Opleidingen nog 1 maand beschikbaar blijven. Wij zullen onze klanten daar via e-mail op de hoogte brengen. Zonnevlecht Opleidingen/Online is niet verantwoordelijk voor wijzigingen bij IMU/The Huddle BV leverancier van het online platform van Zonnevlecht Opleidingen/Online.


DISCLAIMER

 De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Zonnevlecht Opleidingen/Pauline Trum en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder mijn toestemming.


De door Zonnevlecht Opleidingen/Pauline Trum verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Zonnevlecht Opleidingen/Pauline Trum streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.


De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Zonnevlecht Opleidingen/Pauline Trum ingericht en worden niet door ons gemaakt.


Zonnevlecht Opleidingen/Pauline Trum aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

.

Cursist geeft door inschrijving aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden. Cursist draagt zorg voor het juist en naar waarheid invullen van het inschrijfformulier.

Zonnevlecht Opleidingen is ingeschreven bij de KvK Midden Brabant onder nummer 18071362, BTW nummer NL001785999B49.

Zonnevlecht Opleidingen Online houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.